List of the telephone subscribers for Rynkowa street (1938-1939)

Rynkowa 1

Ajtel H. i Koper L., import śledzi. Centrala
Ankier i Duniec, sprzed. art. mydl., malar. i chem.
Aspersztejn Dawid, fryzjer
Asz Itka, wł.
Gelblum-Silbertrestowa R., m.
Gorfajn D, sprzed. artyk. ceram.-bud. chem., graf. i folii pozłotn.
Płatkowski H., wyr. szczotkar. i powroźn.
Uniński Jakub, lekarz stomatolog
Urynowski Hilel, techn. dentyst.

Rynkowa 3

Flinkier A. B., Import. śledzi
Gestel Szyja Dawid, tow kolon. i spożywce
Herszman S., m.
Juda Szlama, warszt. repar. łóżek żelazn.
Kamień Dawid, skł. mąki i legum.
Kratka Chil, sprzed. galanterii
Milberg B., sprzed. szkła, lamp i fajansu
Szajnberg Nuta, pakownia herb., kawy, kakao
Szczeciner I., Import śledzi, centr.

Rynkowa 5

Gurman I., sprzed. tow. kolon.
Mendrowski S. i Fried. S., skład. mat. piśm. i art. mydl.

Rynkowa 7

Franszteter G., piekarnia
Goldbaum M., import śledzi, filia
Kelson Szymon, sprz. szkła, porcel. i fajansu
Mendrowski S., wytw. bibułek cygarytowych
Milchberg S. sprz. naczyń kuch.
"Tomchaj-Anyim", lecznica dla niezamożn. chor.
Wajnberg Eliasz, restauracja

Rynkowa 9

Grünberg S., skł. mat. piśm.
Trybel Ch., skł worków
Woremklejn Mordka, skl. z nabiałem
Zylbersztejn I., kwasiarnia kapusty i ogórków p. f. "Energia"

Rynkowa 11

Ajtel H. i Koper L., import śledzi. Filia
Altman F., skład jaj
Birencwajg Basia, skl. mączny
Birman Sura, sklep jaj
Boboli Berta, sklep bław.
Bomowicz L. i S-wie, cukiernia
Buterfas M.
Cynsztang Ch. i S-wie, sprzed. suszonych grzybów
Czemerniccy B-cia, sprzed. tow. kolon. i spoż.
Flomenbaum Moszek, skł. worków
Forcaig Matys, skł. ser i del.
Front M. B. i S-wie, skł. tow. kolon.
Front M. B. i S-wie, hurt. tow. kolon.
Furcajg M., skł. nabiał.
Grabski i Kwella, towary spożyw.
Jabłońska Irma, m.
Janasz Daniel, admin. bazaru
Jejman S. B., m.
Jeszurin B., skl. spoż.
Kantiff Sana, m.
Krancenblum M.
Kuperberg Łaja, sklep
Laskowska R., m.
Lauterstein Ber, sklep
Lejtman E., sprzed. nici, bawełny, tow. galant. i norymb.
Mindelsohn Ch. I., skł. śledzi
Paluch I. A., sprzed. jaj
Papirbuch F., m.
Płachta Ryfka, sprzed. jaj.
Polski Hurt za Żelazną Bramą, Sp. z o.o.
Rojsner Alter, hurt. skład masła
Rotblit Pejsach, handel jaj
"Rotr", Okręg. mleczarnia Spółdz. w Rypnie, filia w Gołubiu - Pomorze, skł. rejestr. w Warsz.
Rozenblum Wolf, sklep z nabiałem
Rozenholc Mendel, sklep nabiałowy
Szajn Jakub, sprzed. masła, jaj i sera
Szajngross M., skł. masła, jaj i sera
Szneller Nison, szkło apteczne
Sztajnkalik Izrael, skl. serów, masła i jaj
Sztybel Cyna, skł. jaj
Szwergold Beniamin, sprz. nabiału
Tymińska Marta, sprzed. śledzi i ryb
Wachnachter Zelig, skl. mączny
Węgier Majloch, sprzed. nabiału. skl. 153